Житмэн – Санхүүгийн удирдлага

Chapter 1: The Role and Environment of Managerial Finance
Chapter 2: Financial Statements and Analysis
Chapter 3: Cash Flow and Financial Planning
Chapter 4: Time Value of Money
Chapter 5: Risk and Return
Chapter 6: Interest Rates and Bond Valuation
Chapter 7: Stock Valuation
Chapter 8: Capital Budgeting Cash Flows
Chapter 9: Capital Budgeting Techniques
Chapter 10: Risk and Refinements in Capital Budgeting
Chapter 11: The Cost of Capital
Chapter 12: Leverage and Capital Structure
Chapter 13: Dividend Policy

татах

Хэрэгцээт хуулиуд

Банк санхүүгийн үндэс хичээлийн нэмж судлах  материалууд болох хэрэгцээт хуулиудын хэвлэх хувилбарын холбоосыг та бүхэнд хүргэж байна.