График зурах хуваарьт цаас

Бичиг хэргийн дэлгүүр явахаас залхуурдаг ч юм уу, явж амжихгүй бол график зурах хуваарьт цаасаа эндээс татаж аваарай, PDF форматаар татагдана тэгээл хэвлээл боллоо. Дэлгүүрт зардаг мм-ийн хуваарьтай цаас яг А4 хэмжээтэй биш 17х25 см харьцаатай байдаг юм байна лээ.

Print Free Graph Paper
http://www.printfreegraphpaper.com/

1. Choose the type of graph paper: Cartesian Graph Paper
2. Choose paper size: A4 – 210mm x 297mm
3. Choose measuring units: Millimeters
4. Choose your graph paper: 1mm Cartesian Graph Paper

Free Online Graph Paper / Plain
http://incompetech.com/graphpaper/plain/

/Энэнийх бол ойлгомжтой байгаа байх/

Матриц бодогч

Онлайн матриц бодогчууд: матриц дээрх мааш олон үйлдлүүдийг хийж чадна

BlueBit Online Matrix Calculator
http://www.bluebit.gr/matrix-calculator/

WIMS Matrix calculator
http://wims.unice.fr/wims/en_tool~linear~matrix.html

webMATHEMATHICA Matrices and Determinants
http://calc101.com/webMathematica/matrix-algebra.jsp

Интеграл бодогч

Нетээс хэдэн Интеграл бодогч олсоныгоо энд тавьлаа. Эдийн засгийн математикийн бие даалтаа хийхэд чинь мэдээж хэрэг болно байх. Эд нар гэхдээ зарим тохиолдолд хоорондоо өөр өөрөөр бодоод байхын, бодуул багшийн хэлдэг тодорхой бодох дүрэм байдаггүй гэдэг нь л юм байлгүй

Wolfram Mathematica Online Integrator
http://integrals.wolfram.com/index.jsp

Mathemathics Resources
http://www.teachers.ash.org.au/mikemath/resources/calculus.html

WebMATH solve your math problems today
http://webmath.com/integrate.html

2+2=5

2+2=5 гэдгийг батлая

2+2 = 2+2+0 гэж 5 нийлбэрийг задлая
x = y байх 2 тоог авлаа

x = y /2 талыг x-ээр үржүүлье/
x² = xy /2 талаас нь адилхан y² -г хасая/
x²-y² = xy-y² /(х-у) -г хаалтнаас гаргаж, үржигдхүүн болгон задлая/
(x+y)(x-y) = y(x-y) /(x-y) -г хураая/
x+y = y /x=y учир х-д у-г орлуулаад/
2y = y /ингээд y-г хураавал/
2 = 1 /2 талаас нь 1-н хасаад/
1 = 0

2+2 = 2+2+0 /нэгэнт 0 маань 1-тэй тэнцүү тул/
2+2 = 5 болж батлагдлаа 🙂